Láska je smysl našeho života a jeho jediný cíl.

Drake

Drake - 1. část

4. května 2011 v 21:39 | Simča
!!! UPOZORNĚNÍ - TENTO PŘÍBĚH NENÍ O LÁSCE, ALE O NÁJEMNÉM VRAHOVI !!!

Drake s nejistotou pohlédl na muže a pořádně si ho prohlédl. Knírek, robustnější postava, tmavé rozcuchané vlasy a velké vykulené oči - ano, byl to on.
Už byl tak blízko. Tato cesta byla opravdu vyčerpávající. Ačkoliv byl jedním z nejlepších v oboru, tohle bylo i na něho příliš. Tento rok se mu vůbec nezamlouval. Tolik náročných cílů.
Muž se pohnul a kráčel směrem na trh. Drake ho opatrně následoval. Snažil se na sebe neupoutávat pozornost, avšak to nebylo ani zdaleka tak snadné, jelikož mu tato doba nijak nesedla a on sem nezapadl. Nebylo to jeho oblečením, to působilo naprosto přirozeným dojmem, taky si na něm dost dal záležet, ale něco na něm bylo velice zvláštního. Sám si to nedokázal zprvu připustit, ale chvílemi zjistil, že na něj lidé podezíravě koukají. Snažil se být v klidu, ale přeci jen občas podlehl nervozitě.
Pomalu se prodíral mezi lidmi a blížil se k muži. Ostře ho pozoroval a doufal, že dnes mu neunikne jak včera.
Včera, to byl velice smolný den. Už ho skoro měl, když tu se odněkud vynořil malý klučina a začal na něj volat: "Tati." Draka to vyvedlo z míry a na chvíli zaváhal, a pak už bylo pozdě. Chtěl to udělat, ale věděl, že klučina není na seznamu a on na to nemá právo. A tak kolem muže s dítětem prošel se sklopenou hlavou. Moc dobře si však všiml, že dítě ho zaregistrovalo a bojácně se ke svému otci přitisklo. Jak dojemné. V něm to však nevyvolalo žádné pocity. Nemohl si je totiž dovolit.
Dnes, stál tu, v přelidněné ulici. Věděl, že ještě nepřišla jeho chvíle, ale vyčkával. Jeho terč zamířil za obchodníkem a chvíli se s ním o něčem bavil. Když už to vypadalo, že jejich konverzace je u konce, obchodník muže chytl za rukáv a něco mu pošeptal. Mužova již obrovská kukadla se ještě více rozšířila a jeho vlasy se třepaly společně s jeho přikyvováním. Obchodník se dal do kroku a muž ho následoval. Nebyl jediný, i Drake se dal do pohybu.
Dvojice zabočila do postranní ulice a zde oba zašli do dost starého a polorozpadlého domu. Drake se skrčil za rok a pozoroval východ. Bylo to opravdu na dlouho. Uplynula půl hodina a on už to pomalu vzdával, když v tom z budovy vyšel jeho terč. K Drakově štěstí se vydal dále temnou uličkou a mířil na kraj města.
Nyní nadešla jeho chvíle, nadechl se a zkontroloval, zda je dýka na svém místě. Ano, dýka. Nic nesmělo být nápadné. Jindy by použil nejmodernější vybavení, ale lidé nesměli mít podezření. Vše muselo být přizpůsobeno době.
Drake se dostal již jen pár kroků za muže, rozhlédl se okolo, nikde nikdo, ulice zela prázdnotou. Nahmatal dýku a pevně ji stiskl. Velice potichu ji vytáhl a dále se plížil za mužem. Ještě jednou zkontroloval okolí a pak ji bleskově zabodl do mužova hrdla. Druhou rukou mu chytl ústa, aby nevyšla nadarmo ani hláska, která by na něj mohla upozornit.
Muž se po chvíli skolil k zemi, jeho srdce přestalo navěky bít. Drake mu urychleně prohrabal kapsy a odsud sebral pár mincí a jiných drobností, aby to vypadalo jako obyčejná krádež. Pak si nasadil na hlavu kápi a vydal se směrem do lesů.
Přemýšlel, kde dnes složí hlavu. Včera byl nucen spát ve staré stodole, jen tak tak se ráno stihl vytratit, než do ní vstoupil farmář. Dnes to nechtěl riskovat, jelikož zítra ho čekal další náročný den. Nechtěl na to ani pomyslet. Velice nerad totiž bral život ženám.
 
 

Reklama